Now showing items 1-4 of 4

 • Hořáky pro vysokoteplotní průmyslové aplikace 

  Naď, Martin
  Hlavnou náplňou danej práce je priblíženie rôznych typov horákov a ich súčastí. Dôraz sa kladie najmä na spaľovací proces s obsahom kyslíku viac ako 21 %, v spaľovacom vzduchu. V anglickej terminológii je tento proces ...
 • Metody pro potlačení tvorby emisí oxidů dusíku 

  Pořízek, Vít
  Předmětem bakalářské práce jsou emise oxidu dusíku vznikající při spalování. Práce se zabývá potlačením jejich tvorby a možnostmi jejich odstranění ze vzniklých spalin. V první části práce jsou rozebrány emisní limity oxidů ...
 • Zkoušky hořáků 

  Rychter, Aleš
  Bakalářské práce se zabývá problematikou zkoušení hořáků používaných v průmyslových aplikacích. Celkově je práce rozdělena do dvou částí. První část se zabývá základním rozdělení hořáků a to podle způsobu tvorby směsi ...
 • Zkušební zařízení pro zkoušky hořáků 

  Sobočík, Robert
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkušební zařízení pro zkoušky hořáků. Jedná se o podrobnou rešerši dostupných materiálů včetně odborné literatury a internetových stránek s cílem shromáždit veškeré dostupné informace ...