Now showing items 1-1 of 1

  • Modelový výzkum vodních turbín 

    Dokoupil, Pavel
    Takhle zpráva se zabývá modelovým výzkumem vodních turbín. Zpráva je rozdělena na dvě základní části a to na část teoretickou, kde je stručně popsána teorie modelového výzkumu vodních turbín. A na část praktickou, kde se ...