Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba tvarové součásti stříháním 

    Hansen, Petra
    Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby tvarové součásti stříháním. Zadaná součást je vyrobena z plechu o tloušťce 3 mm. Materiálem součásti je ...