Now showing items 1-1 of 1

  • Jaderná energetika před a po katastrofě ve Fukušimě Daiči 

    Hanuš, Jan
    Tato bakalářská práce pojednává o havárii v jaderné elektrárně Fukušima Daiči. Jsou zde popsány příčiny a následky této havárie a vývoj jaderné energetiky před touto havárií a po ní. Jaderná havárie ve Fukušimě Daiči je ...