Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru 

    Hanuska, Ján
    Cieľom tejto bakalárskej práce je konštrukčný návrh zásobníku s posuvom a orientáciou polotovaru - nábojnice. Prvá časť pojednáva o súčasných možnostiach posuvu a orientácie rôznych druhov polotovarov. V druhej časti sa ...