Now showing items 1-1 of 1

  • Pojezdové a zvedací zařízení 

    Havlas, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového a zvedacího zařízení. Na začátku práce jsou popsány různé typy manipulačních zařízení. Podrobněji se věnujeme přehledu těchto zařízení, zejména pak těm, která jsou v praxi ...