Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvody dvoudobých motorů 

    Havlen, Prokop
    První část této bakalářské práce se snaží představit základní geometrii a výpočty válce, kanálů a spalovacího prostoru dvoudobého motoru. V druhé polovině jsou blíže popsaná jednotlivá provedení systému výměny náplně válců ...