Now showing items 1-1 of 1

  • Systém nedestruktivní kontroly ve slévárně ocelových odlitků 

    Hemala, Robert
    Tato bakalářská práce se zabývá systémem kontroly odlitků ve slévárně ocelových odlitků s důrazem na nedestruktivní zkoušení. Nahlíží na celý proces kontroly odlitku od tavby až po jeho expedici. V práci jsou nastíněny ...