Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh lisovacího přípravku 

    Hostinský, Michal
    Stříhání, jakožto technologie plošného tváření, se řadí mezi progresivní způsoby zpracování kovů. V porovnání s novými technologiemi obrábění kovů má stále své nezastupitelné místo ve strojírenské výrobě. Předkládaný projekt ...
  • Výroba a dělení trubek 

    Drápala, Miroslav
    Předložený projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inženýrství je zaměřen na problematiku výroby a dělení trubek tvářením. Na základě literární studie dané problematiky a vlastních znalostí je v práci ...