Now showing items 1-1 of 1

  • Expanzní turbina 

    Hlavinka, Miloslav
    Obsahem bakalářské práce je rozebrání problému expanzní turbíny a její využití v paroplynovém cyklu. V úvodní části práce jsou popsány jednotlivé části cyklů, z nichž se paroplynový cyklus skládá, a to Brayton cyklus a ...