Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení korozní odolnosti hořčíkové slitiny AZ61 

    Hlavnička, Jiří
    Tato práce je zaměřena na hodnocení korozní odolnosti a charakteru korozního napadení hořčíkové slitiny AZ61 vyrobené metodou squeeze casting. Materiál byl v litém stavu bez tepelného zpracování a ve stavu po rozpouštěcím ...