Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce náprav pro model lokomotivy BN30U 

    Hlom, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem náprav pro model lokomotivy BN30U. Cílem je dosáhnout nejjednoduššího návrhu konstrukce nápravy. Návrh musí zajistit snadnou montáž sestavy nápravy. Konstrukce náprav se ...