Now showing items 1-1 of 1

  • Funkcionalizované nanostruktury 

    Váňa, Rostislav
    Tato práce se zabývá funkcionalizovanými nanostrukturami. V první části jsou zmíněny materiály vhodné pro funkcionalizaci, využití funkcionalizovaných nanostruktur v oblasti medicíny a biochemie a metody detekce změn ...