Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba výkovku "Montážní klíč" 

    Vávra, Jan
    Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství, předkládá návrh technologie výroby výkovku montážního klíče - ze zatepla válcované ocelové tyče 11 523.0. Práce dále porovnává dřívější s dosavadními ...