Now showing items 1-1 of 1

  • Plnění emisních norem u traktorových motorů 

    Vaško, Roman
    Předkládaná bakalářská práce se zabývá emisními normami traktorových motorů. V posledních letech dochází obecně k jejich zpřísnění. Úvodní pasáž práce je věnována popisu konkrétních škodlivin, které jsou exhalovány do ...