Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti automatizace měření 

    Ilichman, Ondřej
    Práce je zaměřena na možnosti automatizace měření, a to jak s využitím přístrojového, tak i programového vybavení. Snahy o objektivizaci procesů a vyloučení vlivu člověka na výsledek se stále častěji projevují také v oborech ...