Now showing items 1-6 of 6

 • Generátor pro mobilní robotické aplikace 

  Hrbáč, Zbyněk
  Tato bakalářské práce je zaměřena na konstrukci generátoru pro mobilní robotické aplikace. V první části je uveden průzkum dostupných elektrocentrál jak na tuzemském, tak na zahraničním trhu. Druhou část tvoří přehled ...
 • Inerciální jednotka pro mobilní robotiku 

  Kraus, David
  Bakalářská práce Inerciální jednotka pro mobilní robotiku se zabývá problematikou určování polohy pomocí inerciálních senzorů. První část práce je rešerší dostupných senzorů a metod zpracování informací z nich získaných. ...
 • Měření a analýza vibrací turbodmychadel 

  Kuchař, Vojtěch
  Tato práce se zabývá měřením a analýzou vibrací turbodmychadel, což zahrnuje popis vzniku těchto vibrací, dále proces přípravy měření (kalibrace snímačů a jejich instalace), tvorbu testovacího programu v prostředí LabVIEW ...
 • Řízení otvírání okna osobního automobilu 

  Keprt, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá osazením výkonové elektroniky na DPS a návrhem algoritmu řízení pro danou funkci DC-motoru, který je součástí soustavy ovládání pohybu okna u osobního automobilu. V práci jsou popsány principy ...
 • Úprava dálkového ovládání pro Car4 

  Nejedlík, Tomáš
  Tato práce se zabývá připojením displeje k dálkovému ovládání a jeho programováním. Na začátku jsou popsány údaje, které je možné zobrazit na displej ze senzorů umístěných na experimentálním vozidle Car4. V práci je podrobně ...
 • Vizualizace pohybu vozidla se čtyřmi řízenými a hnanými koly 

  Blechta, Martin
  Tato práce se zabývá vývojem prostředí pro vizualizaci pohybu dvoustopého experimentálního vozidla se všemi řiditelnými a hnanými koly popsaného jeho matematickým modelem. Vizualizace umožňuje testování různých dynamických ...