Now showing items 1-1 of 1

  • Postupy při řešení poruch klimatizačních soustav letounu 

    Veselý, Jan
    Práce se zabývá funkcí klimatizačního systému vybraného typu letounu. Uvedeny jsou základní principy klimatizační soustavy, činnost systému při poruše, možné vlivy poruchy systému na posádku a cestující a postupy posádky ...