Now showing items 1-6 of 6

 • Historie vývoje žáruvzdorných ocelí a superslitin 

  Pešina, Jan
  Součásti, pracující v oblasti tepelného zpracování v petrochemii, případně v leteckém průmyslu, jsou velmi často vystaveny působení korozních vlivů a napětí za teplot přesahujících 800 °C. Dynamický rozmach této produkce ...
 • Umělecký odlitek, teorie a praxe 

  Palčíková, Zuzana
  Tato práce se zabývá historií výroby uměleckých předmětů metodou vytavitelného modelu. První část práce popisuje metody přesného lití používané v současnosti i minulosti. Technologie přesného lití je popsána z hlediska, ...
 • Výroba litiny s červíkovitým grafitem 

  Jankes, Erik
  Litina s cervíkovitým grafitem je novým druhem litiny s uplatnením zejména v automobilovém prumyslu. Pri zavádení výroby je nutné optimalizovat metalurgický postup tavení a overit technologické chování litiny. V této rešerši ...
 • Výroba masivních ocelových odlitků - použití, výroba a vlastnosti 

  Němeček, Jakub
  Bakalářská práce byla vypracována v rámci prezenčního studia v oboru B-STI Strojního inženýrství. Předložená práce měla jako hlavní cíl provést rešerši na téma pojednávající o použití, vlastnostech a výrobě masivních ...
 • Výroba odlitků ze slitin hliníku 

  Moravec, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou odlitků ze slitin hliníku se zaměřením na porovnání procesu tavení v plynových, kelímkových, sklopných pecích s tavením v plynových, šachtových pecích. Řeší návrh spojení výhod obou ...
 • Výroba, vlastnosti a použití vysokolegovaných chromových ocelí 

  Švajda, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby, vlastnostmi, rozdělením a použitím vysokolegovaných chromových ocelí. Vzhledem k tomu, že mezi důležité vlastnosti těchto ocelí patří korozivzdornost, je část práce věnována ...