Now showing items 1-1 of 1

  • Vyvoj a využití bezmotorových letadel 

    Bečka, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá historií, vývojem a využitím bezmotorových letadel. V první části je uvedena stručná historie tohoto leteckého odvětví a to jak ve světě, tak v Československu. Ve druhé části jsou uvedena ...