Now showing items 1-1 of 1

  • Bezsíťové modelování proudění tekutin 

    Prochazková, Zdeňka
    Práce pojednává o bezsíťové metodě Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). V práci jsou odvozené základní rovnice pro řešení úloh proudění - rovnice kontinuity, pohybová rovnice a rovnice energie. V textu jsou uvedeny ...