Now showing items 1-1 of 1

  • Paralelní kinematické struktury průmyslových robotů 

    Pavlica, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá problematikou a současným stavem průmyslových robotů s paralelní kinematikou. První kapitola je věnována úvodu do problematiky paralelních kinematických struktur, přičemž jednotlivé podkapitoly ...