Now showing items 1-3 of 3

 • OPATŘENÍ ELIMINUJÍCÍ CHYBOVOST LIDSKÉHO FAKTORU V ŘÍZENÍ VOZIDEL 

  Horký, Martin
  Tato práce se zabývá asistenčními systémy schopnými zasahovat do řízení vozidel, popisuje je a hodnotí jejich přínos bezpečnosti silničního provozu.
 • Přeplňování spalovacích motorů 

  Vojtěšek, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá nastíněním historie přeplňování a rozebráním několika hlavních způsobů. Jde zejména o využívání mechanického přeplňování a turbodmychadel, zmínění jejich kladných a záporných stran. Dále ...
 • VYUŽITÍ BIOPLYNU V DOPRAVĚ 

  Štylárek, Milan
  Cílem této práce je vyhodnotit možnosti použití bioplynu jako alternativního paliva pro spalovací motory dopravních prostředků. Práce se zabývá jak problematikou produkce a distribuce vyčištěného bioplynu, tak i situací v ...