Now showing items 1-2 of 2

  • Kontakt vačky a zdvihátka 

    Urban, Filip
    Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru kontaktu vačky a zdvihátka. Na začátku práce je stručný přehled vaček, sil působících v rozvodu a druhům opotřebení vačky a zdvihátka. Dále je zde uveden krátký popis ...
  • Návrh konstrukce výukové pomůcky pro měření tření 

    Moravec, Josef
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro určení třecí síly v kluzném ložisku. Měření probíhá za různých provozních podmínek a nastavitelné parametry jsou otáčky a zatížení. Zařízení je určené pro ...