Now showing items 1-1 of 1

  • Použití technologických zkoušek tvařitelnosti při tváření 

    Pagáč, Aleš
    Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh vhodnějšího materiálu pro výrobu zadané součásti. Byl vypracován technologický postup výroby zadané součásti. Na základě literární studie problematiky ...