Now showing items 1-1 of 1

  • Přehled využití horkovzdušných balónů a požadavků předpisů. 

    Olšanová, Markéta
    Bakalářská práce pojednává o historii balónového létání ve světě i v českých zemích, využití horkovzdušného balónu v současnosti, dále obsahuje přehled největších světo-vých výrobců balónů, popis stavby a částí horkovzdušného ...