Now showing items 1-2 of 2

  • Současné trendy ve zvyšování výkonu vznětových a zážehových motorů 

    Slovák, Jan
    Tato bakalářská práce je pouze rešeršního charakteru. V práci jsou popsány jednotlivé typy motorů, dále jsou zde rozebrány dva nejčastější typy přeplňování motorů - pomocí kompresoru a turbodmychadla. Spolu s nimi jsou ...
  • Vývoj pohonných jednotek vozů Grand Prix 

    Kratochvíl, Petr
    Tato práce se věnuje vývoji pohonných ústrojí vozů Grand Prix v meziválečném období. Celá práce je rozdělena dle historických mezníků, které se týkají hlavně změn pravidel pro konstrukci závodních vozů. Je zde uvedeno mnoho ...