Now showing items 1-1 of 1

  • Využití dynamického modelu pro řízení vytápění 

    Veselý, Antonín
    Tato práce se zabývá zjištěním a verifikací dostupných metod identifikace systémů a algoritmů samočinně se nastavujících regulátorů. Je teoretickým podkladem pro vývoj softwaru z této oblasti.