Now showing items 1-2 of 2

  • Alternativní paliva pro spalovací motory 

    Žídek, Tomáš
    V bakalářské práci je zpracován přehled alternativních paliv pro zážehové spalovací motory. U těchto paliv jsou uvedené jejich vlastnosti a výroba, nejdůležitější komponenty, infrastruktura čerpacích stanic, představitele ...
  • Zemní plyn jako palivo pro spalovací motory 

    Hromádka, Adam
    Obsahem práce je stručný souhrn a charakteristika alternativních paliv spalovacích motorů. Hlavním cílem je podrobné rozebrání aplikace zemního plynu z hlediska provozního, ekonomického a ekologického.