Now showing items 1-1 of 1

  • MKP pro simulace obrábění 

    Vojtek, Aleš
    Uvedení základů teorie soustružení, procesu dělení třísky, vzniku řezných sil a popis explicitní metody konečných prvků. Za těchto poznatků byla provedena simulace za-pichování oceli ČSN 12 050.3 pro tři různé nástroje, ...