Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv konečného počtu lopatek u hydrodynamických čerpadel 

    Duda, Petr
    Bakalářská práce obsahuje základní informace o hydrodynamických čerpadlech. Zabývá se popisem měrné energie pro nekonečný počet velmi tenkých lopatek a následnou korekcí na konečný počet lopatek. Část práce je věnována ...