Now showing items 1-1 of 1

  • Úprava stávající konstrukce magnetoreologické spojky 

    Bedřich, Miroslav
    Tato práce se zabývá rekonstrukcí magnetoreologické (MR) spojky. V první části byl vypracován rozsáhlý průzkum využití magnetoreologické technologie v praxi. Byly popsány principy funkce MR tlumičů, MR brzd a MR spojek. ...