Now showing items 1-1 of 1

  • Vyvažování rotorů turbin 

    Peterka, Zdeněk
    Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se problematikou vyvažo-vání rotorů turbín. První část této práce je věnována obecným problémům vyvažování rotorů turbín a základům vyvažování rotorů turbín. Ve druhé ...