Now showing items 1-1 of 1

  • Optimální korekce nepřesné střelby 

    Horníček, Jan
    V této práci je proveden rozbor nepřesné střelby a jejích optimálních korekcí na konkrétním příkladě házení šipek na terč. Nejprve je sestaven model popisující nepřesnou střelbu a na jeho základě jsou odvozeny předpoklady ...