Now showing items 1-1 of 1

  • Barycentrická racionální interpolace. 

    Venclovský, Jakub
    Tato bakálářská práce se zabývá odvozením barycentrického tvaru polynomiální interpolace a následně pak barycentrického tvaru racionální interpolace. Dále ukazuje nevýhody klasické racionální interpolace a zabývá se eliminací ...