Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění elektromobilů 

    Kolomazník, Milan
    Předmětem této bakalářské práce je formou rešerše popsat způsoby vytápění interiéru elektromobilů. V úvodu práce jsou uvedeny základní pojmy týkající se obecně problematiky elektromobility. Ta je pak dále rozvedena s ...