Now showing items 1-1 of 1

  • Využití bioplynu 

    Trnka, Daniel
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití bioplynu. Popisuje bioplyn od jeho vzniku, přes technologie pro produkci a jeho následné využití. Následně obecně popisuje bioplynové stanice, aby poté mohlo dojít k ...