Now showing items 1-1 of 1

  • Energetické využití ozdobnice čínské 

    Križan, Andrej
    Predložená práca sa zaoberá predstavením ozdobnice čínskej ako energetickej plodiny. Hlavný doraz je kladený na zhodnotenie energetických parametrov s následným využitím ako biomasové palivo. Výsledkom práce je posúdenie ...