Now showing items 1-10 of 10

 • Koncepce terénních vozidel UTV 

  Béreš, Matej
  Rešeršní práce, která se zabývá konstrukcí a uspořádáním jednotlivých komponent terénních vozidel UTV. Komponenty jsou hodnoceny z hlediska jízdných, komfortních a cenových vlastností v jednotlivých kapitolách práce. Práce ...
 • LIMITY ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI MOTORU S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM 

  Vondrák, Adam
  Bakalářská práce se zabývá rozborem vlivů na celkovou účinnost motoru s vnitřním spalováním, přibližuje hranice jejího zvyšování a nabízí přehled vybraných technologií, které jsou toho času ve vývoji a mají potenciál do ...
 • Motory formule 1 

  Kaňa, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem konstrukce některých funkčních částí motoru Formule 1. V první části práce jsem se zaměřil na klikové hřídele, ojnice, písty, ventilové rozvody a jejich porovnání se sériovými motory. ...
 • Plnění emisních norem Stage IV u traktorových motorů 

  Vít, Jakub
  Cílem mé bakalářské práce je objasnění principu funkce systému vstřikování močoviny a jeho instalace na vozidlo. V první části své práce se zabývám problematikou snižování škodlivin ve výfukových plynech a emisními normami, ...
 • Pohonné jednotky vozidel Octavia 

  Friedl, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá pohonnými jednotkami automobilov Škoda Octavia. Popisuje ich vlastnosti, použité technológie, konštrukčné riešenia, vývoj a uplatnenie v priebehu rokov, v ktorých bola Škoda Octavia prvej ...
 • Řetězový posunovač 

  Dano, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným riešením reťazového posunovača pre technologickú výrobnú linku. Práca obsahuje technickú správu s rozborom a s výpočtom navrhovaného riešenia a popis medzných možností reťazových ...
 • Využití a budoucnost alternativního pohonu automobilu 

  Žalman, David
  Cílem bakalářské práce je uvést přehled alternativních pohonů silničních vozidel a jejich dopad na ekologii. Hlavní část práce tvoří popis specifických vlastností a zvláštností těchto pohonných jednotek, jejich výhody, ...
 • Vývoj sportovních vozů Lancia 

  Čech, Martin
  Práce pojednává o vývoji sportovních a závodních vozů Lancia. Cílem je přiblížit konstrukční řešení, popsat je a provést jejich rozbor. Případně porovnat, jak daný problém řešila konkurence. V první části je nastíněn vznik ...
 • Vývoj stíhacích letounů do roku 1950 

  Smýkal, Michal
  Tato bakalářská práce zpracovává historii vývoje stíhacích letounů v období od počátku první světové války do roku 1950. Jsou zkoumány hlavní vývojové směry specifické pro daná období, použité konstrukce a materiály. ...
 • Závodní vozidla třídy GT 

  Fejfar, Marek
  Tato bakalářská práce s názvem „Závodní vozidla třídy GT“ si vzala za úkol seznámit čtenáře s fascinujícím světem závodů vozů třídy GT. Zabývá se historií závodů, současnými pravidly závodů a závody samotnými, tratěmi a ...