Now showing items 1-1 of 1

  • Stabilita systémů obyčejných diferenciálních rovnic 

    Trejtnar, Miloš
    Tato práce se zabývá studiem stability systémů obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. Jsou zde uvedeny vybrané druhy stability a komen- továny na konkrétních příkladech. Hlavní důraz je kladen na případ au- tonomních ...