Now showing items 1-1 of 1

  • Redukce emisí NOx využitím keramického filtru 

    Rubišar, Václav
    Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou snižování NOX vyskytujících se v odpadních plynech. Nejdříve je popsána charakteristika všech významných druhů NOX a jsou uvedeny jejich chemické vlastnosti. Je zmíněn i ...