Now showing items 1-1 of 1

  • Výhody a nevýhody motoru koncepce "Geared Turbofan" 

    Marko, Libor
    Práca popisuje historický vývoj turbodúchadlových motorov, ktorý súvisí zo zvyšovaním hodnoty obtokového pomeru. Obsahuje základné charakteristiky turbodúchadlových motorov a princíp práce komponentov motora. Súčasťou práce ...