Now showing items 1-1 of 1

  • Termodynamika ideálních plynů v Matlabu 

    Zábojník, Jakub
    V rámci bakalářské práce byla v prostředí programu MATLAB vytvořena sada funkcí pro řešení základních termodynamických výpočtů s ideálními plyny a se směsmi ideálních plynů. Do práce jsou zahrnuty vedle zdrojových textů ...