Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

    Brožová, Tereza
    Tato bakalářská práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o nezbytném teoretickém základu týkající se především přenosu ...