Now showing items 1-1 of 1

  • Bezkontaktní snímač krouticího momentu 

    Křemen, Jan
    Tato bakalářská práce si klade za cíl vypracovat z koncepční studie a experimentálního funkčního vzorku zařízení pro bezkontaktní měření krouticích momentů základní projekční návrhy a kontroly dimenzí klíčových komponent ...