Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní manipulační plošina nosnost 800 kg 

    Fajkus, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení a pevnostními výpočty nůžkové zvedací plošiny s nosností 800kg. Zpráva obsahuje rešeršní přehled stávajících nůžkových plošin, typy uložení volného konce nůžek, možnosti ...