Now showing items 1-1 of 1

  • Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem 

    Štipl, Pavel
    Tato bakalářská práce pojednává o současných trendech ve výrobě keramických skořepinových forem. V první části je popsána historie přesných odlitků, jejich využití a přehled světové produkce. V dalších částech je rozebrán ...