Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie lití na vytavitelný model - přehled vad 

    Šmatelka, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá vznikem vad během výroby hliníkových odlitků metodou přesného lití na vytavitelný model. V první části práce je stručně popsána technologie odlévání hliníkových odlitků ve firmě Alucast ...