Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie výroby uměleckých odlitků 

    Janošťák, Jan
    Tato bakalářská práce je zaměřena na druhy slévárenských metod, které jsou nebo byly užívány k výrobě uměleckých předmětů. Nejprve je proveden chronologický průřez historií uměleckého odlévání, který je následován rozborem ...