Now showing items 1-1 of 1

  • Současný stav těžby a zásob uranu 

    Vondra, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem těžby uranu. Popisuje vývoj těžby uranu na území ČR od počátků až po současný stav těžby. Dále jsou zde shrnuty nynější světové zásoby uranu, včetně uvedení nejvýznamnějších ...